Privacy

Maaike Enthoven sportdiëtist respecteert de privacy van alle cliënten. Veel gegevens die de diëtist ontvangt, zijn immers persoonlijk. Om de privacy te waarborgen houdt de diëtist zich aan de wet bescherming persoonsgegevens. Daarnaast heeft de diëtist beroepsgeheim. Dit betekent dat hiermee garandeerd wordt dat de gegevens binnen de praktijk blijven.

De verwijzer ontvangt na het eerste consult en aan het einde van de behandeling een raportage van de diëtist. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven bij de diëtist.