Skip to main content

MEER INFORMATIE


Tel. 06 55 18 72 16


Contactgegevens

Terborchlaan 301
1816 MH Alkmaar
Tel. 06 55 18 72 16

Online afspraak

Zelf direct een afspraak op locatie of online/telefonisch consult inboeken? Dat kan hier.

Routebeschrijving

Mijn praktijk is gevestigd in de Meent Alkmaar. De spreekruimte bevindt zich in de gang van het 'Sportmedische Cluster Alkmaar (SMCA)'

Privacy

Maaike respecteert de privacy van alle cliënten. Veel gegevens die de diëtist ontvangt, zijn immers persoonlijk. De diëtist heeft een beroepsgeheim. Dit betekent dat hiermee garandeerd wordt dat de gegevens binnen de praktijk blijven.

Tarieven

De behandeling bestaat uit directe consulttijd en indirecte tijd die nodig is voor administratieve werkzaamheden die bij de behandeling horen. De tarieven voor losse consulten zijn opgenomen in de algemene voorwaarden onder alinea 2.1.

Vergoedingen

Soms is (deel)vergoeding vanuit basisverzekering of aanvullende verzekering mogelijk. Leer meer over vergoedingsmogelijkheden in alinea 3 van de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Maaike en de opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten, patiënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, danwel hun wettelijke vertegenwoordigers.

Klachten

Als u een klacht heeft dan kunt u contact met Maaike opnemen. Samen kijken we naar een passende oplossing of verbetering. Biedt dit geen passende oplossing dan kunt u een klacht indienen bij:

Kwaliteit

Maaike streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van dieetbegeleiding en advisering. Maaike is lid van: NVD, VSN. Maaike is ingeschreven in de volgende kwaliteitsregisters: KP-register en SCAS.

Samenwerkingen

Om het beste uit de begeleiding te halen vindt Maaike het van groot belang een netwerk te hebben van samenwerkingen en partners. Maaike werkt samen met verschillende sportfysiotherapeuten, sportpsychologen, masseurs, trainers en met sportarts Plemper.